Škola behu naboso

Najbližšia škola behu naboso ako aj príležiťosť poradiť sa s trénerom bude bola v Košiciach, 8. 6. 2014 na akcii Saguaro Run Fest.

Ďalšie termíny školy zatiaľ nie sú známe.

Ohľadom individuálneho coachingu píšte na matus@behnaboso.sk.